Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Svrha obaveštenja o obradi podataka o ličnosti
Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici www.cityshop.rs (u daljem tekstu: Internet prodavnica) o svim bitnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.
Posvećeni smo zaštiti svih informacija koje sakupljamo i čuvamo. Korišćenjem i pregledanjem našeg sajta prihvatate da se podaci o vama koriste u skladu sa našom Politikom privatnosti. Computerlandshop.rs sakuplja minimalnu količinu informacija o vama sa jedinim ciljem unapređenja kvaliteta naše usluge.
Ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti se odnosi na poverljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici computerlandshop.rs i koji su korišćenjem te stranice prikupljeni i sačuvani u bazama podataka kompanije City Group doo.

O nama

Internet prodavnica www.cityshop.rs je u vlasništvu pravnog lica City Group do.o.o, 11000 Beograd, Republika Srbija, matični broj: xxx, PIB: xxx. (dalje Kompanija)

Pravni osnov

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ZZPL.
Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu office@cityshop.rs

Izmene i amandmani

Ovo Obaveštenje je poslednji put ažurirano 28.02.2021. godine, i podložno je promenama, ažurira se s vremena na vreme u skladu sa zakonskim promenama.  Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje novi datum poslednje verzije dokumenta će biti unet.
Nastavak upotrebe ove internet stranice od strane korisnika, nakon stupanja na snagu takvih izmena podrazumeva da korisnik potvrđuje i prihvata sve uslove tako izmenjenih delova Obaveštenja.
O svakoj promeni Obaveštenja ćemo vas blagovremeno obevestiti.Ukoliko se korisnik ne slaže sa dole navednim pravilima, upućujemo ih da napuste, ne pristupaju i ne koriste našu internet prodavnicu.

Upotreba vaših ličnih podataka

cityshop.rs koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Obrada transakcija
 • Komunikaciju sa korisnicima

Vaše lične podatke cityshop.rs koristi da bi poboljšao vaše iskustvo kao kupca, da odgovori na vaše zahteve, da unapredi korisnički servis, da vam plasira ponude i reklame, komunicira sa vama o proizvodima, uslugama, specijalnim ponudama, događajima i programima koje vam nudi cityshop.rs. Učestvujemo u oglašavanju koje se zasniva na interesovanjima, pa tako mi i drugi možemo upotrebiti informacije o vama da bismo vam dostavili ili omogućili da vidite određenu reklamu zasnovanu na vašim interesovanjima, pretragama koje vršite, ili vašoj aktivnosti na gamecentar.rs ili drugim sajtovima.
cityshop.rs podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Zaključenje ili izvršenje ugovora
 • Pristanak

cityshop.rs takođe može iskoristiti ove informacije da analizira ili vodi svoje poslove. Zbirni ili kombinovani podaci mogu se upotrebiti da poboljšaju sposobnost cityshop.rs da komunicira sa vama i da podrži poslovne funkcije kao što su ispunjenost, interni poslovni procesi, marketing, provera autentičnosti, korisnički servis, prevencija prevare, javna bezbednost i pravne funkcije.
Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.
Takođe, u nekim situacijama imamo legitiman interes za obradu vaših podataka, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.
Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

Svrha obrade, period i podaci koje obrađujemo

Pretežan deo naše obrade ličnih podataka se javlja u procesu kupoprodaje preko naše e-prodavnice. Podaci koje najčešće obrađujemo su ime i prezime, e-mail, broj telefona.
Sve podatke koje tražimo od vas, prikupljamo za tačno određenu svrhu, o čemu ćete uvek biti jasno obavešteni.
Osnovne svrhe prikupljanja i obrade podataka jesu omogućavanje pružanja usluge informacionog društva, odnosno Internet oglašavanje
Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim. Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do deaktivacije vašeg korisničkog naloga.
Izuzetno, vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.
Bitno je da vas upoznamo sa činjenicom da, upravo u zavisnosti od svrhe obrade, Kompanija nekada ima svojstvo Rukovaoca, a nekada Obrađivača ličnih podataka.
Obrađujemo lične podatke da bi korisnicima omogućili uslugu i funkcionalnosti koje nudi Servis, da bi izmerili upotrebu i unapredili Servis, zaštitili korisnike i omogućili im neometano korišćenje sajta uz pružanje podrške korisničkog sektora. Više detalja o svrhama i vremenu obrade vaših informacija se nalazi u nastavku teksta.

Koje informacije sakuplja cityshop.rs

Informacije koje nam vi dostavite.
Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na našoj Internet prodavnici kao što su

 • otvaranje korisničkog naloga,
 • naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa,
 • objavljivanje komentara,
 • slanje povratnih informacija i slično, naš administrator može od korisnika zatražiti pružanje određenih ličnih podataka.

Internet prodavnica cityshop.rs može sakupiti vaše lične podatke (ime i prezime, adresa, poštanski broj, e-mail adresa, telefonski broj, …) koje nam korisnici naših usluga dostavljaju kada ostvare bilo kakvu interakciju sa našom internet prodavnicom.
Ova politika privatnosti navodi uslove zaštite podataka korisnika Internet prodavnice cityshop.rs koje obrađuje u skladu sa sakupljenim informacijama:

 • Kada pošaljete e-mail, registrujete se ili na bilo koji drugi način kontaktirate predstavnike korisničkog servisa computerlandshop.rs
 • Povežete se sa cityshop.rs rs preko društvenih mreža ili trećih lica

Automatsko sakupljanje informacija
Svaki put kada posetite cityshop.rs, mi automatski sakupljamo određene tipove informacija. Neki od primera informacija koje sakupljamo automatski su sledeći:

 • možemo sačuvati adresu vašeg Internet provajdera,
 • vaš Internet protokol tj. IP adresu, veb stranicu sa koje ste došli, tip vašeg veb pretraživača,
 • tip mobilnog uređaja sa koga ste pristupili veb stranici, i jezička podešavanja na Vašem pretraživaču.
 • možemo koristiti kolačiće (pogledaj sekciju “Politika kolačića”) za prepoznavanje vašeg računara.
 • možemo koristiti Facebook piksel tagove, Google tagove ili slične alate koji nam dozvoljavaju da znamo da li je određena veb strana posećena, otvoren e-mail, linkovi u mejlu iskorišćeni ili da li su reklame na cityshop.rs ili drugim sajtovima bile efikasne. Ova tehnologija nam omogućava da uporedimo aktivnosti sa pojedinačnim korisnicima i pratimo kretanje kroz Google Analytics softver.
 • možemo prikupiti informacije i koje dobrovoljno unesete, podelite ili one koje mogu biti dobijene iz učestvovanja u igrama, takmičenjima ili promocijama sponzorisanih od strane computerlandshop.rs.

Kombinovane informacije
Informacije koje dostavljate sajtu cityshop.rs mogu biti kombinovane sa demografijom i drugim informacijama koje su dostupne sa drugih izvora u cilju da omoguće sajtu cityshop.rs da bolje komunicira sa Vama i poboljša naš korisnički servis i cityshop.rs ne prikuplja i ne zadržava informacije korisnika mlađih od 14 godina te stoga ni jedan deo ovih Internet stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 14 godina.

Upotreba vaših ličnih podataka
cityshop.rs koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Obrada transakcija
 • Komunikaciju sa korisnicima

Vaše lične podatke cityshop.rs koristi da bi poboljšao vaše iskustvo kao kupca, da odgovori na vaše zahteve, da unapredi korisnički servis, da vam plasira ponude i reklame, komunicira sa vama o proizvodima, uslugama, specijalnim ponudama, događajima i programima koje vam nudi cityshop.rs
Učestvujemo u oglašavanju koje se zasniva na interesovanjima, pa tako mi i drugi možemo upotrebiti informacije o vama da bismo vam dostavili ili omogućili da vidite određenu reklamu zasnovanu na vašim interesovanjima, pretragama koje vršite, ili vašoj aktivnosti na cityshop.rs ili drugim sajtovima.
cityshop.rs podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Zaključenje ili izvršenje ugovora
 • Pristanak

cityshop.rs takođe može iskoristiti ove informacije da analizira ili vodi svoje poslove. Zbirni ili kombinovani podaci mogu se upotrebiti da poboljšaju sposobnost cityshop.rs da komunicira sa vama i da podrži poslovne funkcije kao što su ispunjenost, interni poslovni procesi, marketing, provera autentičnosti, korisnički servis, prevencija prevare, javna bezbednost i pravne funkcije.

Bezbednost vaših podataka
U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.
Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

Prenos ličnih podataka u druge države

Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.
Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo

1) TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).
2) PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vase podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
Ukoliko vase lične podatke mi obrađujemo kao rukovaoci – imate pravo od nas da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi, a ukoliko želite da dobijete informacije o obradi vaših podataka od strane poslodavca, potrebno je da se obratite poslodavcu koji u tom slučaju ima položaj rukovaoca ličnih podataka.
3) PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni.Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.
4) PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL. Bitno je da vas informišemo da ukoliko želite brisanje podataka za čiju obradu ste dali saglasnost poslodavcima, neophodno je da se poslodavcu koji je u konkretnom slučaju rukovalac obratite kako biste ostvarili pravo na brisanje.
Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.
VAŽNO: Ukoliko zahtevate pravo na brisanje vaših ličnih podataka i brisanje vašeg korisničkog naloga, sa istom adresom nećete više biti u mogućnosti da registrujete nalog.
5) PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko želite od nas (i) da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (ii) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.
6) PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.
7) PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa. Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.
8) PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.
9) SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: office@cityshop.rs
Povodom ostvarivanja gore navedenih zahteva, Kompanija će vam pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.
Vaša prava možete da ostvarite slanjem zahteva na sledeću e-mail adresu office@cityshop.rs.
Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.
Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

Ko ima pristup vašim podacima – primaoci

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

 • Zaposleni u Kompaniji, kao i honorarni i slični saradnici (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade.
 • Kompanija, kao deo grupacije privrednih društava, može prosleđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru našeg legitimnog interesa i definisane svrhe.
 • Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu.
 • Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci.
 • Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.

Pristanak i opoziv pristanka

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail adresu office@cityshop.rs

Polisa veb-sajta

Koristimo različite tehnologije na našem sajtu, neke od njih sami kontrolišemo (prve strane), a neke kontrolišu druge organizacije (treće strane).
Tehnologije koje koristimo uključuju (ali se ne ograničavaju) na kolačiće i skripte. Neke od njih su neophodne za funkcionisanje ovog veb-sajta i za naše razumevanje vašeg korišćenja veb- sajta. Takođe, koristimo te tehnologije u marketinške i druge svrhe, kao što je opisano dole.
Sajt cityshop.rs koristi kolačiće koji predstavljaju sitne fajlove koje vaš pretraživač ili druga aplikacija čuvaju u pretraživaču ili hard disku vašeg računara. Kolačići se koriste za povezivanje vašeg računara sa informacijama o vašoj online aktivnosti, pretraživanjima, preferencijama i kupovini proizvoda u okviru posete veb lokaciji. Neki primeri ovih podataka uključuju podešavanja vašeg naloga, stavke dodate u korpu, informacije o određenim korisnicima na dostupnim stranicama, tražene izraze ili unete adrese i prethodne posete na sajtu. Deo „pomoći“ na traci sa alatkama u većini pretraživača reći će vam kako da sprečite vaš pretraživač da prihvati nove kolačiće, kako da vas pretraživač obavesti kada primite nove kolačiće ili kako da potpuno onemogućite kolačiće. Ako odbijete kolačiće, možda nećete moći da učestvujete u određenim aktivnostima ili da dobijete promotivnu kampanju koja vam je prilagođena. Kolačići nam pomažu da vam pružimo bolju Internet stranicu, omogućavajući nam da nadgledamo koja stranica Vam je korisna, a koja nije.
Kolačić nam ni na koji način ne pruža pristup vašem računaru ili bilo kakvim informacijama o vama, osim podataka koje odaberete da podelite sa nama. Možete pristati da prihvatite ili odbijete kolačiće. Sajt computerlandshop.rs ne kontroliše i ne garantuje efikasnost alata zasnovanih na pretraživačima za upravljanje kolačićima.
Ukoliko se odlučite da ne prihvatite kolačiće, odricanje se odnosi samo na vaš trenutni veb pretraživač na vašem trenutnom računaru. Ako koristite više uređaja ili više veb pregledača, morate se isključiti na svakom od njih.

Meni